HTI-1000A کنترلر صنعی و هوشمند ماشین های پرس ضربه ای

دستگاه هوشمند سازی پرس های ضربه ای مدل HTI-1000A

دستگاه کنترل و محافظت ار ماشین های پرس ضربه ای

کد محصول: HTI-1000A دسته :

مقدمه:

امروزه با حضور سیستم هاي هوشمند در عرصه صنعت , تمامی تجهیـزات صـنعتی و تولیـدي رونـدي روبه رشد در راستاي بهره بردن هرچه بیشتر از امکانات هوشمند سازي داشته اند .از این رو طراحی سیسـتم هـاي کنترل هوشمند مبتنی بر PLC در سالهاي اخیر رشد چشم گیري داشته است . اتوماسیون خطـوط تولیـد یکـی از بزگترین مصرف کننده هاي اینگونه سیستم ها بوده اند, اما خط هاي تولید مبتنـی بـر نیـروي انسـانی نیـز از ایـن پیشرفت بهره جسته و سعی بر ارتقاي کیفیت عملکرد ماشین هـاي سـبک و سـنگین در کنـار بـالا بـردن ضـ ریب اطمینان کار و ضریب امنیت جانی کارگران داشته اند.اما برخی از خطوط تولید همچون کارخانه ها و کارگاه هاي قطعه سازي که از انواع پـرس هـاي ضـربه اي سبک و سنگین استفاده مینمایند از حساسیت بـالاتري برخوردانـد. چـرا کـه اسـیب هـاي جـانی در اینگونـه خطوط تولیدي , به مراتب سهمگین تر از هزینه هاي مالی ناشی از خطاي انسانی در کارخانه هاي مذکور میباشـد.
مدیران کارخانه هاي تولید اما در سالیان اخیر رو به نیمه اتوماتیـک کـردن پـرس هـاي خـود حرکـت نمـوده و از سیستم هاي هوشمند کنترل کننده پرس استقبال چشمگیري داشته اند. عمومـا سیسـتم هـاي هوشـمند کنتـرل پرس, مبتنی بر PLC طراحی و اجرا میشوند که بسته به انواع مختلف پرس , میبایست براي هـر مـدل بـه صـورت جداگانه طراحی و اجرا گردد . اگر چه سیستم هاي مبتی بر PLC عملکردي قابل قبول در راستاي هوشمند سـازي پرس هاي ضربه ارئه می دهند اما مواردي هم بر اینگونه سیستم هاي کنترلی ایراد میشود همچون :

 

قابلیت های HTI-1000A:

  • – قیمت بسیار بالاي قطعات PLCکنترلر هوشمند پرس ضربه ای هادرون مدل hti-1000A
  • – طراحی مجزا براي هر خط تولید
  • – سیستم گسسته و غیر یکپارچه
  • – خطا در طراحی هاي ارائه شده
  • – استفاده از تجهیزات جانبی بیشتر

 

شرکت هادرون توان محصول جدید خود را که پس از تحقیقات پیرامون موضوع و همکاري با شـرکت هاي مجرب و متخصص در زمینه تولید ماشین پرس و فرم دهی ورق با نام ۱۰۰۰A-HTI ارائـه مینمایـد. دسـتگاه -HTI 1000A علاوه بر دارا بودن تمام استاندارد هاي صنعتی موجود در PLC ها به صورت اختصاصی براي کنترل نیمـه اتوماتیک پرس هاي ضربه اي سبک و سنگین طراحی گشته که علاوه بر افزایش طول عمر ماشین هـاي پـرس بـه بالا بردن هرچه بیشتر امنیت جانی اپراتور ها و از بین بردن ضایعات ناشی از خطاي انسانی کمک مینماید

قابلیت های دستگاه HTI-1000A


۱.قابلیت نصب بروي انواع پرس هاي سبک و سنگین
۲.بدون هرگونه نیاز به نصب PLC و HMI
۳.مجهز به صفحه نمابشگر گرافیکی
۴.مجهز به ۹ خروجی ایزوله ۲۴ ولت و قابلیت درایو ۲,۲ آمپر و ۱۰ آمپر لحظه اي
۵.مجهز به ۱۴ ورودي ایزوله ۸- ۳۰ ولت
۶.ورودي جریان از CT و قرائت حداکثر جریان ۷ آمپر ( جهت راه اندازي CT هاي ۵:۵ تا ۵:۲۰۰۰ )
۷.قرائت جریان DC , AC و محاسبه RMS True
۸.تغذیه ورودي ۲۲۰ ولت و توان مصرفی کمتر از ۳ وات
۹.ساعت و تقویم داخلی
۱۰. سیستم راه انداز الکترو موتور با خروجی هاي چپ گرد, راست گرد, ستاره و مثلث به صورت اتوماتیک
۱۱. خروجی کلاچ براي پرس هاي سبک و کلاچ / ترمز براي پرس هاي سنگین
۱۲. راه انداز سیستم روانکاري پرس با توجه به زمان کار کرد و تعداد ضرب
۱۳. قابلیت راه اندازي مستقیم شیر برقی هاي کلاچ / ترمز و روانکاري
۱۴. خروجی آلارم
۱۵. خروجی Trigger براي راه اندازي Feeder جهت استفاده در حالت دستی و اتوماتیک
۱۶. داراي ۴ حالت کاري دستی , پدال ، اتوماتیک و JOG جهت قالب بندي
۱۷. مجهز به ۸ عدد فرمان ورودي مجزا جهت راه اندازي دوشستی, چهار شستی , پدال و JOG
۱۸. مجهز به ورودي هاي فرمان استارت , استاپ موتور و قطع اضطراري ( off Emergency )
۱۹. مجهز به ورودي ۲ عدد سنسور NC یا NO جهت تایمینگ شافت اصلی پرس
۲۰. داراي سیگنال ورودي از Controller Phase جهت بررسی لحظه اي کیفیت برق ورودي
۲۱. قابلیت راه اندازي پرده نوري جهت حفظ امنیت جانی اوپراتور
۲۲. سیستم محاسبه زمانبندي ضربه جهت کاهش احتمال وقوع خطا همچون جامپ کردن قالب و …
۲۳. رسم نمودار جریان مصرفی موتور و سیستم کنترلی چند وضعیته جریان براي محافظت بهتر از موتور
۲۴. سیستم LOG داخلی جهت ثبت رویداد ها تا ۲۰۰ رویداد.
۲۵. شماره ضرب تا ۹۹۹۹۹ ضرب و شمارنده مجموع ضرب ها
۲۶. قابلیت قرائت ورودي ها و خروجی ها به صورت آنلاین و تست سلامت خروجی ها
۲۷. قابلیت ایجاد سطح دسترسی و تعریف دو رمز مختلف براي قالب بند و تکنسین تعمیرات


۰۲۱-۶۶۹۰۴۲۲۷

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *