تجهیزات اندازه گیری صنعتی و آزمایشگاهی

واحد های نمایشکر و مراقب صنعتی سری HTI-200

واحد های نمایشکر و مراقب صنعتی

تسلامتر مدل HTM-02C

تسلامتر یا گاوس متر مدل HTM-02C دستگاهی است برای اندازه گیری میدان های مغناطیسی که کاربرد آزمایشگاهی در زمینه فیزیک, الکترونیک و هوا و فضا دارد.