محصولات خاص

سامانه تردد شمار برخط ( Online ) مدل HTA-60

سامانه تردد شمار بر خط ( Online ) مدل HTA-60 با قابلیت اتصال به 12 لوپ و توانایی شمارش 6 لاین

سیستم شمارش خروجی خط تولید و ساعت کار

سیستم شمارش خروجی خط تولید و ساعت کار